Google

Tlačové centrum Google Slovensko

  1. O spoločnosti Google
  2. Tlačové centrum Google Slovensko
  3. Hlásenie o správach

Google pozýva slovenské firmy do Exportného akcelerátora

Slovenské firmy dostanú príležitosť naučiť sa, ako efektívne expandovať do zahraničia

Google prináša slovenským firmám pilotný projekt „Exportný akcelerátor“, ktorého cieľom je pomôcť im pri expanzii na zahraničné trhy pomocou digitálneho marketingu. Do akcelerátora, ktorý bude spustený v apríli, sa môžu slovenské firmy hlásiť od dnešného dňa do 20. marca 2016 na webovej stránke exportnyakcelerator.sk. Projekt je súčasťou celoročného programu „Pomáhame Slovensku rásť“, ktorého hlavným pilierom je posilnenie digitálnych zručností podnikateľov, firiem a študentov.


Exportný akcelerátor je sériou bezplatných školení a workshopov. Je určený firmám všetkých veľkostí, ktoré zvažujú vstúpiť na prvý zahraničný trh alebo už v cudzine predávajú a chcú ďalej expandovať. Hlavnou náplňou programu je intenzívne školenie v digitálnom marketingu so zameraním na export vedený významnými osobnosťami českej a slovenskej marketingovej scény.

„Exportný akcelerátor je jedinečná príležitosť, ako využiť skúsenosti úspešných exportérov a vyhnúť sa možným začiatočníckym chybám pri vstupe na zahraničné trhy. V rámci Exportného akcelerátora majú firmy možnosť využiť podporu Googlu, partnerských agentúr a úspešných exportérov, a tým výrazne zvýšiť svoje šance na úspech. Vyzbrojíme ich potrebnými nástrojmi, pomôžeme im nájsť vhodné trhy a uspieť na nich,“ hovorí Rasťo Kulich, riaditeľ slovenského Googlu.

Firmy, ktoré zvažujú expanziu do zahraničia, sa môžu až do 20. marca 2016 registrovať na stránke exportnyakcelerator.sk v sekcii Registrácia“. Do programu sa potom dostanú tie zaregistrované firmy, ktoré najviac spĺňajú dve základné kritériá. „Hlavným kritériom pre prijatie do programu bude exportný potenciál produktov alebo služieb prihlásených firiem. Dôležitá je tiež ambícia zvýšiť tempo rastu na zahraničných trhoch s využitím digitálneho marketingu,“ hovorí Jan Poštulka, Export manažér Googlu.

Projekt je založený na skúsenostiach Exportného akcelerátora, ktorý po prvýkrát prebehol minulý rok v Českej republike. Projekt absolvovalo 12 firiem, prevažne z oblasti IT/technológií. Firmy, ktoré sa do projektu zapojili, odvtedy vstúpili na desiatky nových trhov, úspešne uviedli na trh nové produkty alebo si našli nových investorov. 

Jeden z úspešných absolventov českého pilotného projektu Exportný akcelerátor, Ivan Kutil, growth hacking manager produktu SignatureSatori: „Exportný akcelerátor nám pomohol lepšie pochopiť logiku fungovania globálneho trhu a zjednodušil pozicioning nášho produktu. Vďaka prepojeniu s firmami s podobným zameraním sme získali cenné know-how nielen od globálnych spoločností, ale aj od kolegov, ktorí riešia rovnaké typy problémov ako my.“

Google sa v spolupráci s partnermi tiež plánuje dotknúť aj ďalších pre exportérov kľúčových tém – okrem digitálneho marketingu to bude napríklad aj distribúcia, cenotvorba alebo právne otázky. Na workshopoch budú prednášať experti z Googlu, zástupcovia popredných digitálnych agentúr a tiež úspešní digitálni exportéri.

Exportný akcelerátor je súčasťou celoročného programu „Pomáhame Slovensku rásť“, ktorý spustil slovenský Google pred niekoľkými dňami. Jeho cieľom je posilnenie digitálnych zručností potrebných pre podnikanie alebo rozvoj kariéry. Prvým krokom v tejto snahe bolo spustenie bezplatnej online vzdelávacej platformy Digitálna garáž určenej širokému spektru používateľov bez rozdielu vzdelania či veku.

Viac informácií o projekte Exportný akcelerátor nájdete na exportnyakcelerator.sk.


O programe „Pomáhame Slovensku rásť“

Ide o celoročný program slovenského Googlu, ktorého hlavným pilierom je vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností podnikateľov, malých a stredných firiem, exportérov, študentov a všetkých, ktorí chcú ďalej rozvíjať vlastnú kariéru. Program je založený na tom, že v dnešnej dobe uspieť znamená aj vedieť využiť prostredie internetu. Internet umožňuje každému začať podnikať, ďalej rozvíjať firmu a exportovať alebo programovať, vytvárať vlastný obsah a nájsť si vlastné publikum.

Google ponúka nástroje a technológie, ktoré ľuďom umožňujú tieto príležitosti maximálne využiť, avšak je potrebné si osvojiť základné digitálne zručnosti. Preto Google podporuje stále viac Európanov v tom, aby si ich osvojili. Podnikateľom a firmám chce pomôcť rásť a rozvíjať ich podnikanie, tvorcom a kultúrnym a neziskovým organizáciám ponúka ďalšie online nástroje a služby (Google Apps pre neziskové organizácie, Google Grants, Kultúrny inštitút Google a pod.).