Google

Tlačové centrum Google Slovensko

  1. O spoločnosti Google
  2. Tlačové centrum Google Slovensko
  3. Hlásenie o správach

Pohľad z vtáčej perspektívy už aj na Slovensku


Bratislavu je možné prehliadať na Mapách Google pod uhlom 45


S fotodokumentáciou z vtáčej perspektívy sa používatelia Máp Google nestretávajú po prvýkrát. Pod uhlom 45 bolo možné prehliadať niektoré americké, či európske metropoly. K dnešnému dňu pribudlo na Mapách Google ďalších 56 aktualizovaných, či nových destinácií. K tým novým sa radí po prvý krát aj Slovensko so svojou metropolou Bratislava.

Na klasických satelitných záberoch je možné si časti miest, námestí, či verejných budov pozrieť len zhora. Záber je teda akýmsi priamym pohľadom na ulice mesta, pričom sa zobrazujú najmä strechy domov a stavieb.

Šikmý pohľad dodáva nasnímaným mestám reálnejšie kontúry, kedy je možné vidieť aj bočné strany stavieb, domových fasád, či priečelí historických budov. Jednotlivé detaily, ktoré používatelia v pôvodnej verzii máp nemali šancu zaregistrovať, teraz opticky vystupujú do priestoru a vzbudzujú dojem trojrozmernosti.

Na šikmých záberoch je možné sledovať širšie centrum Bratislavy, okrem iných aj mestá ako Karlovy Vary, Frýdek – Místek, či Hradec Králové v Českej republike, Innsbruck v Rakúsku, Alicante v Španielsku, či Milwakee vo Wisconsine v USA.

Zoznam miest, ktoré je možné na Mapách Google zobraziť z vtáčej perspektívy, je k dispozícii tu. Ďalšie informácie nájdete aj na oficiálnom Google blogu.