Google

Tlačové centrum Google Slovensko

  1. O spoločnosti Google
  2. Tlačové centrum Google Slovensko
  3. Hlásenie o správach

Diagram znalostí posúva vyhľadávanie zase o krok ďalej

Ďalšia inovácia Vyhľadávača Google na Slovensku

Nový panel vo výsledkoch vyhľadávania umožní používateľom nájsť jednoducho a rýchlo rôzne typy informácií

Google na Slovensku spustil novú funkciu Diagram znalostí (angl. Knowledge Graph), vďaka ktorej bude vyhľadávanie oveľa jednoduchšie a efektívnejšie. Používatelia sa ľahko dostanú k vizuálnym, textovým alebo mapovým informáciám, ktoré práve potrebujú. V prehľadnom paneli na pravej strane výsledkov vyhľadávania nájdu súhrnné informácie o známych osobnostiach, miestach, umeleckých dielach, filmoch a ďalších pojmoch z mnohých oblastí.

Novinka umožňuje vyhľadávať objekty, osoby, či miesta, ktoré Google pozná. Konkrétne ide napríklad o pamiatky, významné osobnosti, športové tímy, budovy, známe miesta, filmy alebo umelecké diela. V zlomku sekundy tak používatelia získajú informáciu, ktorá je relevantná k hľadanému výrazu. Ide o dôležitý krok smerom k vytvoreniu vyhľadávača novej generácie, ktorý zase o niečo viac rozumie ľuďom. Používateľom sa bude zobrazovať postupne v priebehu najbližších dní.

Snažili sme o to, aby sme aj slovenským používateľom mohli túto lokalizovanú službu ponúknuť. Ide totiž o oveľa jednoduchší spôsob, ako získať ešte relevantnejšie informácie,“ hovorí Michal Zachar, marketingový manažér Googlu a dodáva: „Diagram znalostí umožňuje používateľom nachádzať a objavovať informácie, na ktoré by ich nenapadlo sa priamo opýtať.“

Funkcia Diagram znalostí využíva dáta najmä z verejných zdrojov, akými sú napríklad Freebase, Wikipedia, CIA World Factbook a ďalšie. V súčasnej dobe obsahuje viac ako 570 miliónov objektov (osobností, miest a vecí) a 18 miliárd atribútov a prepojení. Diagram znalostí je totiž vytvorený na základe toho, čo ľudia na internete vyhľadávajú a čo nájdu.


Prostredníctvom tejto novinky dochádza k vylepšeniu vyhľadávania v troch nasledujúcich rovinách:

1. Nájdenie správnej informácie
Google sa naučil rozoznávať hľadané výrazy aj v prípade, keď majú viac významov (napr. jaguár/zviera a jaguár/auto). Stačí kliknúť na jeden z ponúkaných odkazov a pozrieť sa na relevantný výsledok. Výsledky vyhľadávania sú viac relevantné, pretože vyhľadávač dokáže rozlíšiť viaceré významy vyhľadávaného výrazu.

2. Získanie najlepšieho sumáru informácií
Vďaka Diagramu znalostí dokáže Vyhľadávač Google lepšie porozumieť zadanému výrazu a používateľovi ponúkne relevantný obsah k danej téme – v kocke. Dokáže ponúknuť informácie, o ktoré má používateľ najväčší záujem a snaží sa porozumieť vzťahom medzi jednotlivými vecami.

3. Informácia so širším záberom
Diagram vedomostí tiež umožňuje používateľovi objaviť aj fakty a informácie, ktoré by inak nezískal alebo dokonca ani nehľadal.


Ďalšie informácie o novej funkcii sú dostupné na tejto stránke.


Aktuálne štatistiky Vyhľadávača Google: