Google

Tlačové centrum Google Slovensko

  1. O spoločnosti Google
  2. Tlačové centrum Google Slovensko
  3. Hlásenie o správach

85. výročie narodenia básnika Milana Rúfusa: Slávnostné logo Googlu po prvý krát z rúk slovenského umelcaAnimovaným logom Google od výtvarníka Petra Uchnára si dnes pripomíname
85. výročie narodenia básnika Milana Rúfusa

Google dnes na domovskej stránke svojho vyhľadávača google.sk oslavuje 85. výročie narodenia slovenského básnika Milana Rúfusa, ktorý sa narodil 10. decembra 1928 v Závažnej Porube na Liptove a patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej poézie. Google Doodle, teda grafická premena loga, na počesť Milana Rúfusa je ďalšou z iniciatív celoročného programu slovenského Googlu „Google na slovenskú nôtu“ naslovenskunotu.sk, ktorého cieľom je oživiť krásy, kultúru a tradície Slovenska pomocou online technológií.

Google v ojedinelých prípadoch na príprave Doodlov spolupracuje aj s lokálnymi umelcami, čo je aj prípad Doodlu Rúfusa. Ten umelecky stvárnil Peter Uchnár, autor ilustrácií azda najznámejších Rúfusových zbierok básní Modlitbičky či Studničky. Základným motívom bola kniha, v rámci ktorej vyrástol fantazijný svet Rúfusovej poézie. Občas temnejší, ktorý znázorňuje nepriestupný hustý les, občas odľahčenejší, ktorý reprezentujú stromy napravo. Tým svetom prestupuje anjel, charakteristický pre dielo Modlitbičky, ktorý preletí lesom.

„Ide o úplne prvý Doodle v rámci Čiech i Slovenska, na ktorom sme spolupracovali s lokálnym umelcom. Podľa nás sa veľmi vydaril a tento rok zároveň symbolicky uzatvára kampaň Google na slovenskú nôtu,“  hovorí Janka Zichová, manažérka PR a komunikácie pre český a slovenský Google.

Graficky upravené logo Google oslavujúce výročie narodenia Milana Rúfusa bude možné vidieť na slovenskej doméne Vyhľadávača Google www.google.sk po celý deň (10. decembra 2013). Viac informácií o celoročnom programe Google na slovenskú nôtu je k dispozícií na stránke naslovenskunotu.sk.

Dodatočné informácie o Milanovi Rúfusovi:
Milan Rúfus sa narodil 10. decembra 1928 v Závažnej Porube na Liptove v rodine murára. Vyštudoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 1952-1989 prednášal dejiny slovenskej a českej literatúry. Od svojho vstupu do literatúry má zásadný podiel na formovaní modernej slovenskej poézie druhej polovice 20. storočia. Prvé básne publikoval v časopisoch Prameň, Nový rod, Mladá tvorba a Borba. Debutoval básnickou zbierkou Až dozrieme, odvtedy Rúfus vydal ďalších vyše 20 zbierok, z ktorých čitateľsky asi najpopulárnejšou je zbierka Modlitbičky.

Google si originálnym Doodlom v minulosti pripomenul aj ďalšie významné slovenské osobnosti:


       


        


       
        


O Google Doodle
Google Doodle je graficky zmenené logo Google na domovskej stránke vyhľadávača Google, ktoré sa vytvára pri príležitosti rôznych sviatkov alebo udalostí a to už od roku 1999. Miesto klasicky napísaného slova Google sú k logu pridané zaujímavé obrázky či pozadie. Začalo sa to úplnou náhodou v roku 1999. Prvý Doodle vytvorili sami zakladatelia Googlu – Larry Page a Sergey Brin, ale pravidelne sa o tvorbu Doodle začal starať až jeden z technikov v Google Denis Hwang od roku 2000, ktorý je za ich tvorbu zodpovedný dodnes.

Keďže od vzniku Doodlov ubehlo už vyše desať rokov, Google ich za ten čas stihol vytvoriť viac ako tisíc. Prezrieť si ich môžete v galérii Goodle Doodle, ktorú nájdete na adrese http://www.google.com/doodles/finder/2012/All%20doodles.