Google

Tlačové centrum Google Slovensko

  1. O spoločnosti Google
  2. Tlačové centrum Google Slovensko
  3. Hlásenie o správach

Google sprístupňuje ďalšie krásy Slovenska v špeciálnych zbierkach Street View

Slovenskí aj zahraniční turisti budú môcť pomocou Máp Google objavovať inšpirácie na návštevu prírodných, historických a kultúrnych krás Slovenska

Google obohatil populárnu službu Street View o ďalšie panoramatické snímky zo Slovenska. Slovenskí aj zahraniční používatelia tak budú môcť virtuálne navštíviť rôzne múzeá a historické pamiatky, národné parky, cirkevné stavby, či miesta určené pre zábavu a oddych v rámci špeciálnych Street View zbierok dostupných na Mapách Google. Unikátny drevený evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku, ktorý je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO, je zároveň súčasťou projektu Divov Sveta. Google takisto po prvýkrát zverejňuje najpopulárnejšie slovenské turistické destinácie ako aj slovenské Street View panorámy, ktoré najviac zaujali používateľov Máp Google.

„Veľmi nás teší, že sa nám Trekker a Trolley podarilo priviesť na Slovensko a obohatiť tak Street View mapu Slovenska o ďalšie turisticky významné miesta vrátane interiérov krásnych slovenských kultúrnych pamiatok,“ hovorí Jarda Bengl, produktový manažér Google v Zürichu a dodáva: „Veríme preto, že pred letnými prázdninami mapa Street View pomôže inšpirovať lokálnych i zahraničných turistov k objavovaniu nových atraktívnych miest na Slovensku.“

Internet je dôležitým nástrojom rozvoja turizmu a Slováci ho využívajú v plnej miere, čo potvrdzuje štatistika, že iba 2% Slovákov vyhľadáva a nakupuje hotelové pobyty bez použitia internetu[1]. Na druhej strane až 95% vyhľadáva informácie o hotelových pobytoch online[2]. Keď sa Slováci rozhodujú, kam vycestovať, jediným ďalším relevantným zdrojom informácií mimo internetu sú odporúčania rodiny, priateľov a známych (38%)[3]. Slováci sa stále častejšie pripájajú na internet cez mobilné zariadenia, pričom až 70% Slovákov už vlastní 2 a viac zariadení pripojených na internet[4] a napríklad  pri cestovaní a na prístup k mapám[5]  denne používa smartfón viac ako pätina Slovákov.

„Dôležitosť online komunikácie pre cestovný ruch si samozrejme uvedomujeme aj my. Vo svojich marketingových aktivitách sa zameriavame na propagovanie Slovenska ako celoročnej dovolenkovej destinácie cez najnavštevovanejšie internetové vyhľadávače. Preto podporujeme iniciatívu spoločnosti Google najmä pri jej aktivitách so službou Street View. Veríme, že online reklama a služba Street View detailnejšie a zaujímavejšie predstavia konkrétne miesta na Slovensku,“ povedala generálna riaditeľka Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Marta Kučerová. „Panoramatické snímky Slovenska zaujali aj návštevníkov slovenského pavilónu na EXPO 2015 v Miláne, kde sa SACR podieľala na výbere konkrétnych lokalít a ich popise a podľa odozvy to je veľmi úspešný projekt,“ dodala Marta Kučerová.

Google pri snímaní krajiny opäť využil špeciálny Street View batoh tzv. Trekker, s ktorým sa vydal do slovenských národných parkov a zavítal tak aj do Veľkej Fatry, Malej Fatry, Slovenského krasu, Pienin, Polonín, ako aj na Muránsku Planinu. V interiéroch bol na snímanie použitý špeciálny Street View vozík tzv. Trolley, vďaka ktorému si budú môcť používatelia pozrieť aj expozície Trenčianskeho múzea, vrátane Trenčianskeho hradu a Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach ako aj Slovenského technického múzea v Košiciach, vrátane Múzea kinematografie rodiny Schusterovej, či Múzea letectva.

Významnou pamiatkou zaradenou do špeciálnych zbierok je drevený evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku, ktorý bol v roku 2008 zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Zároveň sa tento unikátny kostol stal súčasťou projektu World Wonders (Divy Sveta) Kultúrneho inštitútu Google. Používatelia sa budú môcť virtuálne preniesť aj na Hrad Branč, či do historickej budovy Štátneho divadla Košice. Z cirkevných stavieb sú ďalej dostupné napríklad Banskobystrická kalvária, či Evanjelický kostol Svätý Kríž – Lazisko.

Za oddychom a zábavou sa môžu používatelia vydať do ZOO v Spišskej Novej Vsi, na Zlaté piesky, Baťov kanál, či na Jazero v Košiciach.


Mapy Google – zaujímavé slovenské štatistiky

Najzobrazovanejšie Street View panorámy, Slovensko 2015
Najvyhľadávanejšie cieľové destinácie na Slovensku
v kategórii "prírodné krásy a kultúrne pamiatky" na Mapách Google

1.     Spišský hrad
2.     Bojnický zámok
3.     Slovenský Raj
4.     Hrad Červený Kameň
5.     Demänovská jaskyňa slobody
6.     Bratislavský hrad
7.     Dobšinská ľadová jaskyňa
8.     Belianska jaskyňa
9.     Roháče - Spálená dolina
10.  Oravský hrad

Najvyhľadávanejšie cieľové destinácie na Slovensku
v kategórii "zábava a oddych" Mapách Google

1.     Aquapark Tatralandia
2.     Letisko M. R. Štefánika
3.     Jasná Nízke Tatry
4.     Slovakia Ring
5.     Zimný štadión Ondreja Nepelu
6.     Letisko Košice
7.     ZOO Bojnice
8.     Aquapark Oravice - Termy Orawice - Meander Thermal
9.     Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra
10.  ZOO Bratislava

Najpopulárnejšie Street View zábery Slovenska špeciálnych zbierkach na Mapách Google

1.     Popradské pleso
2.     Aquapark Tatralandia
3.     Vysoké Tatry
4.     Nízke Tatry
5.     Jazierka lásky
6.     Spišský hrad
7.     ZOO Bojnice
8.     Bardejov
9.     Gino Paradise Bešeňová
10.  Kúpele Piešťany

Fotografie špeciálnych zbierok vo vysokom rozlíšení nájdete v online fotogalérii.

Špeciálne zbierky sú dostupné v rámci Záberov na Mapách Google. Zoznam lokalít špeciálnych zbierok  Street View je dostupný tu.

***

Podpora zo strany organizácií a kultúrnych inštitúcií:

Mgr. Peter Vantara, riaditeľ správy, Národný park Veľká Fatra
„Národný park Veľká Fatra je významný z hľadiska výskytu vzácnych biotopov, akými sú napríklad pralesy, reliktné boriny, horské lúky so vzácnou kvetenou, ale aj rôzne skalné útvary a jaskyne. Všetky tieto biotopy poskytujú útočisko mnohým vzácnym živočíchom. Typickým javom pre Veľkú Fatru je jej hôľne pásmo v dávnej minulosti umelo vytvorené človekom. Veľká Fatra sa pýši najväčším výskytom tisu obyčajného, v rámci strednej Európy. Pre službu Street View sme sa rozhodli hlavne z dôvodu väčšej propagácie Národného parku Veľká Fatra verejnosti.“

Mgr. Ján Melich, námestník generálneho riaditeľa pre marketing, Slovenské technické múzeum v Košiciach
„Slovenské technické múzeum v minulom roku navštívilo viac ako 90 tisíc návštevníkov. Jeho pobočky  v Bratislave, Prešove- Solivare, Spišskej Belej, Budímíre či v Medzeve sú miestom poučenia, zábavy a inšpirácie pre všetkých, ktorí majú vzťah k slovenskej histórii, k vede a technike ako jedného zo základných „motorov“ vývinu ľudskej civilizácie.“

„Unikátne expozície a priestory STM nielenže dokumentujú vývoj vedy a techniky na Slovensku,  ale najmä prístupnou a zrozumiteľnou formou motivujú záujem mladej  generácie o štúdium prírodovedných disciplín. To je mimoriadne dôležité  pre budúcnosť Slovenska, pre vzdelávanie a odborný rast jeho generácii.  Nehovoriac o tom, že historický „background“ je mimoriadne dôležitý pre posilnenie sebavedomia a konkurencieschopnosti domácich subjektov v súčasnom globálnom svete.“

„Asi je zbytočné hovoriť v dnešnej dobe o dôležitosti jednej zo základných potrieb jednotlivca – ľahkému a komplexnému prístupu k informáciám. Napĺňanie tejto potreby je všeobecne  očakávaná povinnosť zo strany inštitúcie, ktorá poskytuje napríklad kultúrne služby pre širokú domácu a zahraničnú klientelu. Spolupráca STM so spoločnosťou Google je preto len logickým  skĺbením  našich potrieb a zámeroch spol. Google. Výsledkom je komfortná dostupnosť potrebných informácii o STM pre všetkých, ktorí prejavia o tieto informácie záujem.“

Roman Porubän, evanjelický farár v Kežmarku, senior Tatranského seniorátu, zástupca biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku
„Myšlienka tejto prezentácie prostredníctvom moderných médií sa Cirkevnému zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Kežmarok veľmi zapáčila. Dnes sa málokto podujme na to, aby vám urobil reklamu. Tento kostol, ktorý je skutočne nielen architektonickým skvostom, ale zároveň aj svedectvom viery človeka v ťažkých časoch protirefomácie, si to naozaj zaslúži. A tak sme s radosťou prijali možnosť prezentovať kostol ako pamiatku UNESCO spoločnosťou Google. Veríme, že týmto projektom sa  oveľa viacej zviditeľní pamiatka vo svete, a tak zvýši záujem aj samotného turistu vidieť ju na vlastné oči a odniesť si ten úžasný kultúrny a duchovný zážitok, ktorý sa ukrýva vo vnútri tohto z vonku nenápadného kostola.“

„Unikátnosť dreveného artikulárneho kostola bola daná samotnými Šopronskými artikulami, ktoré boli vydané v roku 1681. Tie hovorili o podmienkach (respektíve obmedzeniach), za ktorých sa mohli artikulárne kostoly stavať. Jednou z týchto podmienok bolo, že ako stavebný materiál nesmel byť použitý kameň, preto sa tieto kostoly stavali z dreva. Museli byť postavené do jedného roka a na náklady cirkvi. Samozrejme, že každý artikulárny kostol je svojím spôsobom jedinečný, ale Kežmarský sa môže popýšiť bohatou barokovou výzdobou ako v rezbárskych tak i v maliarskych prácach, ktoré bohato zdobia celý kostol, čo v luteránskej tradícii nebolo zvykom. Pomerne veľkou vzácnosťou sú aj originálne doklady, ktoré súvisia so stavbou kostola, čo sa ani pri jednom z artikulárnych kostolov nezachovalo. Listina dánskeho kráľa Kristiána V. nám hovorí o tom, ako panovník povolil uskutočniť zbierku na stavbu tohto kostola. Podobnú listinu máme aj od švédskeho kráľa Karola III. Ten dokonca popradskému staviteľovi Mütermannovi  poslal svojich lodníkov, aby mu pomohli pri stavbe kostola. A tak zvláštnosťou na tomto kostole sú okrúhle okná ako na kajutách lode a strop kostola znázorňuje prevrátenú loď. Skvostom kostola je dvojmanuálový 18 registrový barokový organ z roku 1720, v ktorom je zachovaný pôvodný píšťalový fond a v danom období patril medzi najväčšie barokové organy na Slovensku.“

JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD., zástupca riaditeľa, Trenčianske múzeum
„V Trenčianskom múzeu v Trenčíne sme si boli vždy vedomí, že ako správcovia významnej časti nášho kultúrneho dedičstva nesieme voči verejnosti - odbornej i laickej - veľkú zodpovednosť. Prílišnú uzavretosť voči okolitému svetu považujeme za nesprávnu a prekonanú. Myslíme si, že zvlášť v 21. storočí majú byť múzejné zbierky v primeranom rozlíšení prístupné každému, kto o nich prejaví záujem, trebárs aj spoza počítača. Obohacuje to nielen našich virtuálnych návštevníkov, ale aj nás samotných, keďže na základe spätnej väzby záujemcov z celého sveta vieme reagovať na aktuálne trendy i na preferencie milovníkov histórie. Teší nás, že sme mali tu česť byť partnerom spoločnosti Google pri jej projekte, ktorý môže veľkou mierou prispieť k zmene optiky verejnosti na úlohu múzeí v 21. storočí.“

„V dnešnom svete pri rozhodovaní o mieste strávenia svojho voľného času alebo dovolenky využívame vo veľkej miere moderné technológie a médiá. Prostredníctvom internetu a internetových vyhľadávačov získavame čo najviac informácií k danej lokalite alebo atraktivitách, ktoré sa v nej nachádzajú. Prezentácia formou nástrojov Google, ako je Street View zobrazenie interiérov expozícii Trenčianskeho múzea, sa nám zdala byť veľmi jednoduchou a efektívnou formou propagácie našich zbierok. Pevne veríme, že táto spolupráca zviditeľní našu činnosť a históriu nášho regiónu, ktorú prezentujeme a dopomôže potencionálnym návštevníkom pri rozhodovaní sa k navštíveniu nie len našich expozícii, ale aj celého regiónu s jeho lákavou ponukou.“


Ochrana súkromia
V prípade súkromných lokalít a pamiatok Google úzko spolupracoval s majiteľmi a príslušnými organizáciami. Snímanie sa uskutočnilo na základe ich súhlasu.

Zozbierané snímky boli pred ich zverejnením spracované pomocou špeciálnej technológie. Tá rozmazáva tváre ľudí a poznávacie značky áut tak, aby ich nebolo možné identifikovať. Aj po sprístupnení panoramatických snímok v rámci Street View je možné veľmi jednoducho dodatočne odstrániť obrázky vďaka funkcii „Nahlásiť problém“ priamo na snímke. Na žiadosť používateľa bude možné úplne vymazať nielen jednotlivca, ale aj jeho dieťa, či jeho dom.

Špeciálne zbierky Street View
Technológia Street View sa využíva aj v špeciálnych projektoch, ako je mapovanie UNESCO pamiatok, pobrežia Amazonky, švajčiarskych Álp alebo interiérov galérií v rámci Art Projektu. Mapy Google sú obohatené aj o zábery Amazonského pralesa, pyramíd v Gize, Mount Everestu, Tádž Mahalu, Galapág a dokonca aj Benátok.

O službe Street View nájdete viac na špeciálnej stránke https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoznam nových lokalít – Špeciálne zbierky Street View (v abecednom poradí)

      Ambrovská kúria v Beckove
      Banskobystrická kalvária
      Baťov kanál
      Draškovičov kaštiel v Čachticiach
      Drevený evanjelický artikulárny kostol Kežmarok
      Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
      Evanjelický kostol Bukovec
      Evanjelický kostol Hybe
      Evanjelický kostol v Košariskách
      Evanjelický kostol Košice
      Evanjelický kostol Svätý Kríž – Lazisko
      Evanjelický kostol Žilina
      Hámor v Medzeve
      Hrad Branč
      Jazero – Košice
      Múzeum J.M.Petzvala v Spišskej Belej
      Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej
      Múzeum letectva
      Národný park Malá Fatra
      Národný park Muránska planina
      Narodný park Poloniny-Havešová, Rožok
      Národný park Poloniny-Stužica
      Národný park Slovenský kras
      Národný park Veľká Fatra
      Nový evanjelický kostol Kežmarok
      Pezinská Baba
      Pieninský národný park
      Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom
      Pribinova ul. (Eurovea Shopping Centre)
      Slovenské technické múzeum v Košiciach
      Štátne divadlo Košice
      Trenčiansky hrad
      Zlaté piesky
      ZOO Spišská Nová Ves[1] Zdroj: Consumer Commerce Barometer  consumerbarometer.com (jún 2015)
[2] Zdroj: Consumer Commerce Barometer  consumerbarometer.com (jún 2015)
[3] Zdroj: Consumer Commerce Barometer  consumerbarometer.com (jún 2015)
[4] Zdroj: Consumer Commerce Barometer  consumerbarometer.com (jún 2015)
[5] Zdroj: Consumer Commerce Barometer  consumerbarometer.com (jún 2015)

Menovky: ,