Google

Tlačové centrum Google Slovensko

  1. O spoločnosti Google
  2. Tlačové centrum Google Slovensko
  3. Hlásenie o správach

Iniciatíva pre digitálnu žurnalistiku: Otvára sa Fond pre inovácie v objeme 150 miliónov eur

V apríli tohto roku spoločnosť Google predstavila Iniciatívu pre digitálnu žurnalistiku (DNI – Digital News Initiative) spolu s partnermi – 11 európskymi poprednými vydavateľstvami – na podporu kvalitnej digitálnej žurnalistiky s využitím technológií a inovácií. Táto iniciatíva je otvorená komukoľvek, kto sa venuje digitálnej žurnalistike v Európe a od svojho spustenia sa do nej prihlásilo už vyše 120 organizácií. Dnešným dňom Google vstupuje do ďalšej fázy a otvára DNI Fond pre inovácie.

Samotný fond má ambiciózny cieľ, ktorým je podporiť nové myslenie v rámci ekosystému médií a vytvoriť pre mediálne organizácie priestor na skúšanie nových prístupov. Na tento účel Google vyčlenil 150 miliónov eur, ktoré sa budú môcť čerpať nasledovné tri roky. Žiadatelia sa budú môcť uchádzať o finančnú podporu minimálne v 2 kolách každý rok, pričom prvé je otvorené oddnes do 4. decembra, ďalšie ich čaká na jar 2016. Informácie budú vždy k dispozícii na stránke projektu DNI.

Projekty, ktoré sa budú uchádzať o finančné prostriedky majú byť zamerané na digitálnu žurnalistiku a zavedenie nových prístupov do praxe, či už pôjde o rozvoj nových obchodných modelov, alebo zmena spôsobu, akým pristupujú používatelia k digitálnemu spravodajstvu. Projekty môžu byť aj neštandardné, či netradičné, no musia mať jasne zadefinované ciele, ako aj vo veľkej miere využívať digitálne prvky. Nie je nutné využívať produkty a služby Google. Úspešné projekty by mali spĺňať nasledovné atribúty: budú inovatívne a budú mať pozitívny dosah ako na tvorbu pôvodnej digitálnej žurnalistiky, tak aj na udržateľnosť nového podnikania do budúcnosti.

Tento Fond je otvorený pre zavedené vydavateľstvá, online hráčov v mediálnej oblasti, nové start-upy, môže ísť aj o spoluprácu v rámci parnerstva, ale tiež jednotlivcov – všetko z krajín Európskej Únie, ako aj z krajín pôsobiacich v rámci Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA).

Informácie o prihlásení, vrátane podmienok, ktoré je nutné splniť, pravidlá, ktoré je treba dodržať, či formulár žiadosti, sú dostupné na stránke projektu DNI. Žiadosť je nutné podať v anglickom jazyku do 4. decembra 2015.

Prvotný výber projektov bude mať na starosti projektový tím, ktorý sa bude skladať zo skúsených odborníkov v oblasti médií a tiež predstaviteľov Google. Tí budú posudzovať, či prihlásený projekt spĺňa stanovené kritériá, budú tiež prihliadať na jeho inovatívnosť a dosah. Projektový tím posunie svoje odporúčania ohľadom menších a stredne veľkých projektov rade Fondu pre inovácie, ktorá bude dohliadať na výberový proces. Rada Fondu  pre inovácie je zložená z 13 členov (o zmenách a dodatočných členoch rady bude informovať stránka DNI Fondu). Samotná rada Fondu bude prostredníctvom hlasovania rozhodovať o veľkých projektoch.

Členovia rady Fondu pre inovácie:
1.     Joao Palmeiro, prezident Portugalskej asociácie vydavateľov a predseda rady DNI Fondu pre inovácie
2.     Alexander Asseily, zakladateľ & CEO portálu State, zakladateľ spoločnosti Jawbone
3.     Arianna Ciccone, spoluzakladateľka a riaditeľka Medzinárodného festivalu žurnalistiky v Perugii
4.     Bartosz Hojka, CEO spoločnosti Agora S.A.
5.     Katharina Borchert, MD Online, Der Spiegel
6.     Veit Dengler, CEO, Neue Zürcher Zeitung
7.     Rosalia Lloret, riaditeľka pre vzťahy s inštitúciami, Online Publishers’ Association Europe
8.     Bruno Patino, riaditeľ školy Sciences-Po Journalism School
9.     Murdoch MacLennan, CEO skupiny Telegraph Media Group
10.  Madhav Chinnappa, riaditeľ pre strategické vzťahy, spravodajstvo a vydavateľstvá, Google
11.  Torsten Schuppe, marketingový riaditeľ pre región EMEA, Google
12.  Ronan Harris, viceprezident, Google

Viac sa dočítate na oficiálnom Google blogu.
Detailné informácie, ako prihlásiť svoj projekt a o podmienkach, ktoré je nutné splniť, sa dočítate na http://www.digitalnewsinitiative.com/fund/.