Google

Tlačové centrum Google Slovensko

  1. O spoločnosti Google
  2. Tlačové centrum Google Slovensko
  3. Hlásenie o správach

Slováci sa pred nákupom v kamennej pobočke stále viac spoliehajú na informácie z internetu

                                                                                         

Cesta slovenských spotrebiteľov do kamenných pobočiek stále častejšie začína práve na internete. Podľa prieskumu* agentúry MillwardBrown realizovaného v spolupráci so spoločnosťami Google a O2 Slovakia, bolo až 31% nákupov zákazníkov mobilného operátora uskutočnených na základe informácií, ktoré si vyhľadali na internete.

Internet zohráva v spotrebiteľskom správaní Slovákov čoraz významnejšiu úlohu. Podľa výsledkov štúdie nielenže narastá celkový počet tržieb v online, ale navyše až 4 z 10 nákupov na pobočke sú ovplyvnené informáciami, ktoré si zákazník priniesol z onlinu. Čoraz väčší vplyv má internet aj na finálne rozhodnutie zákazníka o kúpe (11% zo všetkých nákupov), hneď po nákupe realizovanom po návšteve predajne (33%) či na základe odporúčania známych (15%). Pre mnohých tak internet tvorí často prvý a najrelevantnejší zdroj informácií, ktorí ovplyvňuje ich nákupné rozhodnutia.

Z toho jasne vyplýva, že informácie, ktoré nájde zákazník na internete, sú pre neho často rozhodujúce a ovplyvňujú jeho nákup priamo v kamennej predajni. Hovoríme o tzv. ROPO efekte (z angl. Research Online, Purchase Offline – prieskum online, nákup offline). Tento jav sa pomerne zaujímavo odrazil aj na výsledkoch posledného Consumer Commerce Barometra, z ktorého vyplýva, že na Slovensku je až 36% nákupov v kamennej predajni ovplyvnených prieskumom online, podobne ako u našich susedov v Českej republike (33%) a Poľsku (36%).

Mnoho firiem si neuvedomuje dôležitú úlohu internetu a jeho vplyv na predaj v kamennej pobočke.Práve výsledky prieskumu realizovaného na vzorke zákazníkov spoločnosti O2 nám dávajú jasný signál o význame internetu pri nákupných rozhodnutiach Slovákov. Online sa v čoraz väčšej miere podieľa na tržbách v offline, čo vyjadruje aj tzv. ROPO efekt. Platí to rovnako pre spoločnosti, ktoré nedisponujú vlastnými e-shopmi, no napriek tomu sa internet pre nich stáva čoraz dôležitejším komunikačným kanálom,“ komentoval výsledky štúdie Rasťo Kulich, Country Manager spoločnosti Google Slovensko.

„Online prostredie nie je len priestorom pre získavanie a zhromažďovanie informácií, v našom vnímaní je aj jedným z najdôležitejších predajných kanálov. Až tretina všetkých nákupov O2 produktov a služieb je ovplyvnená informáciami na internete, priamy nákup z pohodliaobývačky tvorí až 10% celkového objemu. Trendom bude jeho ďalšie navyšovanie, preto je pre nás online prostredie prioritou, už dnes je to tretí najsilnejší predajný kanál. V O2 nás baví pretvárať dostupné inovácie na komfortné a reálne využiteľné služby pre život našich zákazníkov. Sústredíme sa najmä na jednoduchosť týchto služieb, čo nám umožňuje priblížiť ich zákazníkom ešte viac,“uviedla hovorkyňa O2 Martina Jamrichová.

Kľúčové zistenia štúdie
„Sila onlinu je nám dlhodobo známa, aj preto sme v minulom roku pertransformovali náš e-shop na tzv. samoobslužnú zónu. Kroky, ktorými zákazník prechádza pri online nákupe u seba doma sú identické ako tie, ktoré absolvuje na kamennej predajni,“dodáva hovorkyňa O2 Martina Jamrichová.

Štúdia nakoniec jasne ukázala, že aj tí zákazníci, ktorí uprednostňujú nákupy v kamenných obchodoch, využívajú internet ako dôležitý zdroj informácií.Internetu patrí teda zásadné miesto v spotrebiteľskom správaní a samotnom nákupnom procese. A nejde pritom len o samotné online nakupovanie. Aj firmy, ktoré neprevádzkujú e-shopy (online obchody) by nemali zabúdať na online a jeho vplyv na tržby v offline; a zaradiť ho do svojich obchodných stratégií ako dôležitý marketingový a komunikačný nástroj.

Doplňujúce informácie

ROPO efekt, z anglického Research Online, PurchaseOffline (prieskum online, nákup offline) predstavuje trend v nákupnom správaní spotrebiteľov, kedy zákazník realizuje svoj nákup v kamennom obchode na základe informácií, ktoré si vyhľadal na internete. ROPO efekt sa dá zmerať a je veľmi dôležitý v rámci vyhodnocovania marketingových kampaní. Vďaka online-to-store faktoru (koeficient je dostupný v ConsumerCommerce Barometri) je možné časť tržieb generovaných v predajniach, avšak ovplyvnených internetom, identifikovať.


O nástroji ConsumerCommerce Barometer (www.consumerbarometer.com)
Predstavuje bezplatný nástroj umožňujúci výskum nákupného správania spotrebiteľov pri nakupovaní cez internet a mimo neho, je voľne dostupný v anglickom jazyku. Informácie o 39 krajinách, vrátane Slovenska, predstavujú prehľad o priebehu nákupného cyklu v rôznych odvetviach a viac než 35 produktových kategóriách.

ConsumerCommerce Barometer nám v rôznych štatistikách odhalí, ako pokročilí sú Slováci v nakupovaní cez internet. Okrem iného obsahuje aj štatistiky sledujúce vplyv tzv. ROPO efektu. Z posledných štatistík jasne vyplýva, že internet má na nákupné správanie slovenských spotrebiteľov čoraz väčší vplyv. Porovnanie ROPO efektu v rôznych európskych krajinách:# # #

O spoločnosti O2 Slovakia
O2 spustilo svoju komerčnú prevádzku 2.2.2007. Licenciu získala spoločnosť na základe rozhodnutia výberovej komisie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 25.8.2006. Licencia zahŕňa práva na používanie frekvencií GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS a 28/29 GHz po dobu 20 rokov na účely poskytovania telekomunikačných služieb v SR.

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým portfóliom produktov systematicky mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko skutočne neobmedzený program na volania a SMS, ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. Operátor sa teší konštantne najvyššej zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 7x za sebou získal titul Operátor roka v nezávislej zákazníckej ankete. Operátor bol 3x za sebou vyhlásený aj najlepším zamestnávateľom medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti AonHewitt.

O spoločnosti Google Inc.
Spoločnosť Google sa ako globálny technologický líder snaží neustále vylepšovať spôsob prepájania ľudí s informáciami. Inovácie Googlu v oblasti vyhľadávania a reklamy umožnili spoločnosti získať vedúcu pozíciu na internete a vytvoriť jednu z najznámejších svetových značiek.

# # #
Google je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Všetky ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností, s ktorými sú asociované.*Prieskum Cesta z online do predajne mobilného operátora bol realizovaný prieskumnou agentúrou MillwardBrown v spolupráci so spoločnosťami O2 Slovensko a Google. Cieľom prieskumu bolo zistiť, aký podiel telekomunikačných offline tržieb je ovplyvnených onlinom. Prieskum bol realizovaný v lete 2015 na vzorke 1500 respondentov (zákazníkov spoločnosti O2, ktorí si cez offline zakúpili program s platbou na faktúru alebo program s dobíjaním kreditu).