Google

Tlačové centrum Google Slovensko

  1. O spoločnosti Google
  2. Tlačové centrum Google Slovensko
  3. Hlásenie o správach

Google spúšťa ďalšie kolo grantov na podporu online žurnalistiky

V apríli minulého roka predstavila spoločnosť Google tzv. Digital News Initiative (DNI), iniciatívu na podporu kvalitnej digitálnej žurnalistiky s využitím technológií a inovácií, do ktorej sú zapojení aj významní európski vydavatelia. V rámci tejto iniciatívy a v jej ďalšej fáze otvoril na jeseň minulého roka DNI Inovačný fond, v ktorom vyčlenil celkovo 150 miliónov eur na projekty zamerané na vývoj nových obchodných modelov vydavateľstiev a rozvoj digitálnej žurnalistiky. DNI Inovačný fond požiadalo v prvom kole o grantovú podporu vyše 1000 projektov z 28 európskych krajín, následne vo februári oznámil, že medzi 128 vybraných projektov rozdelí 27 miliónov eur.

Dnes, 2. júna 2016, spúšťa DNI Inovačný fond druhé kolo grantov, ktoré bude otvorené až do 11. júla 2016. Šancu majú samozrejme aj žiadatelia zo Slovenska.

Druhé kolo žiadostí o granty bude vyhodnotené v októbri tohto roka, výsledky budú následne vyhlásené v decembri. DNI Inovačný fond je otvorený širokému spektru žiadateľov – veľkým vydavateľstvám, jednotlivým médiám, kolaboratívnym projektom ako aj jednotlivcom z krajín Európskej únie, ako aj z krajín pôsobiacich v rámci Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA).

Google chce podporiť nové nápady, ktoré budú mať pozitívny vplyv na digitálnu novinársku tvorbu a udržateľnosť spravodajského odvetvia. Môže ísť aj o experimentálne projekty, avšak musia mať jasne zadefinované ciele, ako aj vo veľkej miere využívať digitálne prvky.

Napríklad Press Start je jedným z piatich podporených projektov z Českej republiky. Ide o prvú globálnu crowdfundigovú platformu pre reportérov z krajín, kde absentuje sloboda tlače. Projekt novým spôsobom rieši to, ako finančne podporiť nezávislých novinárov v rozvojových krajinách alebo v krajinách, ktoré sú v procese transformácie.   

Spôsoby financovania projektov sú rozdelené do troch kategórií:

Pozn.: Veľkým projektom, ktoré zahŕňajú formu spolupráce (medzinárodnej, odvetvovej, či medzi viacerými organizáciami) alebo ktoré zásadne ovplyvnia spravodajský ekosystém, môže byť udelená výnimka a tým aj dotácia nad úrovňou 1 milióna eur.

Prvotný výber projektov má na starosti projektový tím, ktorý sa skladá zo skúsených odborníkov v oblasti médií a tiež predstaviteľov Google. Tí posudzujú, či prihlásený projekt spĺňa stanovené kritériá, prihliadajú tiež na jeho inovatívnosť a dosah. Projektový tím dáva odporúčania ohľadom menších (prototypov) a stredne veľkých projektov Rade DNI Inovačného fondu, ktorá dohliada na výberový proces. Rada DNI Inovačného fondu je zložená z 13 členov. Samotná Rada DNI Inovačného fondu prostredníctvom hlasovania rozhoduje o veľkých projektoch.

Členovia rady DNI Inovačného fondu:
1.    Joao Palmeiro, prezident Portugalskej asociácie vydavateľov a predseda rady DNI Inovačného fondu
2.    Alexander Asseily, zakladateľ & výkonný predseda predstavenstva v spoločnosti State
3.    Arianna Ciccone, spoluzakladateľka a riaditeľka Medzinárodného festivalu žurnalistiky v Perugii
4.    Bartosz Hojka, CEO spoločnosti Agora S.A.
5.    Katharina Borchert, Chief Innovation Officer, Mozilla
6.    Veit Dengler, CEO, Neue Zürcher Zeitung
7.    Rosalia Lloret, riaditeľka pre vzťahy s inštitúciami, Online Publishers’ Association Europe
8.    Bruno Patino, riaditeľ školy Sciences-Po Journalism School
9.    Murdoch MacLennan, CEO, Telegraph Media Group UK
10.  Madhav Chinnappa, riaditeľ pre strategické vzťahy, spravodajstvo a vydavateľstvá, Google
11.  Torsten Schuppe, marketingový riaditeľ pre región EMEA, Google
12.  Ronan Harris, viceprezident pre región EMEA, Google
13. Bart Brouwers, profesor žurnalistiky na Groningen University, majiteľ Media52

Viac informácií o DNI Inovačnom fonde získate na https://www.digitalnewsinitiative.com/fund/.
Dáta k prvému kolu žiadostí o grant nájdete na https://www.digitalnewsinitiative.com/#main.
Dôležitým zdrojom informácií o tom, ako funguje DNI Inovačný fond, je aj sekcia “Často kladené otázky”, ktorá je dostupná na https://www.digitalnewsinitiative.com/fund/faqs.html.

Čo je Digital News Initiative (DNI)? https://www.digitalnewsinitiative.com/
Internet zásadne ovplyvňuje činnosť vydavateľstiev, produkciu správ ako aj spôsob, akým ľudia konzumujú spravodajstvo. Tradičné obchodné modely prestávajú fungovať. Google chce byť pre vydavateľov partnerom a pomôcť im vyrovanať sa s prebiehajúcou transformáciou. Preto v apríli minulého roka Google predstavil spolu s 11 európskymi poprednými vydavateľstvami Digital News Initiative, ktorej cieľom je podporiť kvalitnú digitálnu žurnalistiku s využitím technológií a inovácií. Dnes je do tejto iniciatívy zapojených vyše 150 mediálnych domov a ďalších organizácií v Európe. Iniciatívu DNI tvoria tri piliere: vývoj produktov, DNI Inovačný fond a výskum a vzdelávanie.


Príklady zaujímavých projektov podporených v prvom kole grantov DNI Inovačného fondu: